Hírek és Aktuálisok

Még több hír

Állataink

Még több eladó állat

Bárányok

Állatparkunk a cikta, cigája, gyimesi racka és a hortobágyi racka juh tenyésztésével és fajf...

Parlagi kecske

Általában egyszínűek, fehérek, vörösek, feketék, testükön egyenletesen hosszú szőrrel bo...

Magyar racka juh

A fajta gyökerei i.e. 4. évezredig nyúlnak vissza. Az akkori Mezopotámia területén élő felfelé álló, egyenes szarvú gyapjas juh feltételezhető a mai racka ősének, azonban egyetlen forrás sem bizonyítja egyértelműen, hogy mikor és milyen módon került be az első juhfajta a Kárpát-medencébe. Egyes elméletek szerint a honfoglaló őseinkkel érkeztek hazánkba, mások azt állítják, hogy ázsiai eredetűek és a népvándorlás idején terjedtek el. Ugyanígy viták folynak a jellegzetes V alakban felfelé álló, függőleges tengelye körül csavarodott szarvval kapcsolatban is, amely valószínűleg mutáció eredménye és szelekció révén terjedt el, de lehet hogy más népek révén érkezett be.

A 16.-17. századból maradtak fent olyan írásos és régészeti emlékek, amelyeken már jelenlegi formájában szerepel. Évszázadokon keresztül virágzó juh, illetve juhbőr kereskedelem folyt hazánk és a környező országok között.

A magyar racka juh létszáma az 1870-es években elérte a 4, 5 milliót, ami jól mutatja akkori jelentős szerepét. A kedvezőbb hús-, tej-, illetve gyapjúhozamú fajták elterjedésével viszont számuk fogyatkozásnak indult. A hanyatlás olyan mértéket öltött, hogy a II. világháborút követően egyedül lelkes hortobágyi, illetve debreceni tenyésztőknek köszönhető hogy nem tűnt el a racka országunkból (ezért is nevezték sokáig hortobágyi racka juhnak). 1952-ben, állami beavatkozást követően, ebből az állományból jött létre a Hortobágyi Állami Gazdaság (amelynek jelenlegi jogutódja a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.) fehér és fekete színű magyar racka állománya.

Az időjárás viszontagságaival, a mostoha tartási körülményekkel szemben igen ellenálló, élénk vérmérsékletű, büszke járású fajta. Különlegessége a pörge szarv, amelyet mind az anyajuhok, mind a kosok viselnek. A kifejlett állatok súlya: kosok 55-75 kg, anyák 34-45 kg. Bőrük tömör, rugalmas. Gyapja meglehetősen durva, 120-200 mikron közötti, tincses szerkezetű, 20-30cm hosszú, fekete és fehér színváltozata létezik. Az anyák egy szezonban átlag 60-100 liter tejet termelnek.

A juhokat kor, ivar és használat szerint más-más elnevezéssel illetik:
hímivarú juh – kos
nőivarú juh – jerke (ha ellett akkor anyajuh),
ivartalanított kos – ürü
fiatal juh(születéstől választásig) – szopósbárány
választástól 1 éves korig – választott bárány
1 éves kort betöltött juh – toklyó (kos-, ürü-, jerketoklyó)
2 éves kort betöltött juh – harmadfű
2 évnél idősebb jerke ami nem ellett – apáca
Kétfogú, négyfogú, hatfogú – Egy, két illetve hároméves juhok (metszőfog alapján)

Tenyésztés

Az űzetési időszak minden évben nyár végén kezdődik és átlagosan hat hétig tart. A pároztatás gondosan, előre elkészített program alapján háremben történik. Ennek nagysága 40-60 anyajuh háremenként. Erre azért van szükség, hogy a nem kívánt beltenyészetet elkerüljék.

2014. január 31.-ei adatok a Hortobágyi Nonprofit Kft. juhállományáról:
1209 tenyészállat
1634 növendék

A magyar racka rendkívüli szívósságából adódóan alkalmas arra, hogy extenzív, pásztoroló körülmények között tartsák. A Hortobágyi Nonprofit Kft. azon kevesek közé tartozik, akik az intenzív villanypásztoros állattartás helyett napjainkban is ezt a módszert alkalmazzák. Két szakaszt különböztethetünk meg a juhok tartásában, a téli belső takarmányozási időszakot illetve a nyári pásztoroló legeltetési időszakot, amely a legelő megerősödésétől, a tartós hideg beálltáig tart.

A Juhok kor, nem, illetve szín alapján kerülnek különböző telephelyeken elhelyezésre.

  • Fekete anyajuhok: Máta „Seggenülő” juhhodály (szerfás, a nádtető leér a talaj szintjéig, innen az elnevezés),
  • Fehér anyajuhok: Hídikutrica telep
  • Növendék jerke: Tornyidomb
  • Tenyész, illetve növendék kos: Malomháza

Napjaink tendenciája, hogy a racka tartásának anyagi haszna mellett (gyapjú, szaporulat, tej, hús értékesítés) egyre inkább felértékelődnek a nem kézzel fogható hozadékai. Ennek tekinthető a természetes élőközeg fenntartása a legeltető állattartáson keresztül, a sokrétű pásztorkultúra életben tartása, illetve a magyar racka juh, mint védett nemzeti kincs génmegőrzése.

E nemes cél érdekében a Hortobágyi Nonprofit Kft. megalakulása óta rendszeresen képviselteti magát szakmai kiállításokon is. (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség rendezvényei, Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok).

ELÉRHETŐSÉG ÉS VENDÉGLÁTÁS

HORTOBÁGY PUSZTAI ÁLLATPARK www.pusztaiallatpark.hu

Tel.: +36-30-6212160

E-mail: konyhaspista@gmail.com Cím: 4071 Hortobágy, Tornyi domb 1. GPS koordináták: 47.580303 / 21.139087

2020.február 22. Ünnepelje velünk és állatainkkal a farsangot a Pusztai Állatparkban. A rendezvény a Pusztai Állatparki belépőjegy megvásárlásával látogatható. Bővebb információ: 06/52701-037...

Tisztelt Látogatóink! Az Állatpark újra megnyitotta kapuit, Várjuk önöket szeretettel! A belépőjegy vásárlásánál az épületben a maszk használata kötelező....